Zon en Mobiliteit

Om de rendabiliteit van een zonnepaneelproject te verhogen wilden we deze combineren met elektrische deelmobiliteit. Concreet wilden we een laadpaal voor een elektrische wagen plaatsen en deze koppelen aan de PV-installatie. Door deze wagen te delen bijvoorbeeld tussen de stadsdiensten en de burgers, dragen we zo bij tot een duurzamere mobiliteit.

Samen met de stad Scherpenheuvel-Zichem hebben we in augustus 2018 een stroomversnellersproject ingediend om een elektrische deelwagen met laadpaal te koppelen aan de PV-installatie op het dak van De Hemmekes in Zichem . Het Vlaams Energie Agentschap heeft het projectvoorstel goedgekeurd en in januari 2019 is het aangevraagde kapitaal per ministerieel besluit goedgekeurd.

De elektrische auto, een Nissan E-NV200 Evalia, werd geleverd in het najaar van 2019.

De toekomstige deelauto

Door de corona-crisis en praktische moelijkheden zijn we er niet in geslaagd dit project uit te voeren.