Klimaatproject Energiebesparing KMO’s

Project met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Samen met de stad Diest hebben we eind 2019 een voorstel voor een klimaatproject ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het doel van dit project was KMO’s gevestigd in Hageland te ondersteunen bij het implementeren van energiebesparende maatregelen en het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen in lijn met de Vlaams- Brabantse 2040 klimaatdoelstellingen. Eind juni 2022 werd dit project afgerond.

Deelnamekost:

2 500 EUR exl BTW (begeleiding ter waarde van 7 500 EUR per KMO werd gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant).

Business case

De gemiddelde jaarlijkse energiekost in 2019 van een Vlaamse KMO bedroeg 9 500 EUR aan elektriciteit en voor gas 3 500 EUR. Door het implementeren van energiebesparings-maatregelen kan men tot 20 % besparen op de energiefactuur (2 % door quick wins, 6% door gedrags- en organisatorische maatregelen en 12 % door investeringsmaatregelen).

Dringend actie nodig

2020 werd als jaar van de laatste kans gezien om de opwarming van de aarde onder de 2 ˚C te houden. Vanaf dan telde elk jaar! Cruciaal is dat iedereen (gemeenten, burgers en bedrijven) zijn bijdrage levert. Volgens het Vlaams Energie- en Klimaatplan is in de sector industrie een stijging van de CO2 emissies met 36% vastgesteld tussen 2005 en 2018. Om deze trend te stoppen en om te buigen is dringend actie nodig.

Start project: september 2020 – Einde juni 2022

3 focuspunten:

  • Optimaliseren energiegebruik en verbeteren energie-efficiëntie van het bedrijf,
  • Verhogen gebruik restwarmte in het bedrijf waar financieel haalbaar,
  • Verhogen aandeel hernieuwbare energie in de energiemix i.s.m. een Hagelandse energiecoöperatie.

Doelgroep:

KMO’s uit het Hageland die zich engageerden om minstens 20 % energie te besparen t.o.v. referentiejaar. Volgens een IEA-rapport uit 2015 ” kan het energieverbruik van een KMO met 20 tot 30% verlaagd worden door de implementatie van energiebesparende maatregelen.

Aanpak:

In fase 1 werden samen met de partners 3 infosessies voorbereid en georganiseerd en de kandidaat bedrijven geselecteerd o.b.v. ambitieniveau, strategische lange termijnkeuze en engagement om het project met de nodige mensen te ondersteunen o.a. door het aanstellen van een energie-team en bereid zijn te investeren in rendabele energiebesparingsmaatregelen.

Tijdens fase 2 (11 maanden) voerde een energiedeskundige bij elk deelnemend bedrijf een energie-audit uit en werd de energiemonitoring opgestart. Per bedrijf werden in brainstormingsessies potentiële energie-besparingsmaatregelen verzameld. “Quick wins” werden in overleg met het energieteam geïmplementeerd en de impact werd opgevolgd met hulp van een energiedeskundige. In gezamenlijke workshops (2)  werd een thema (bv perslucht, restwarmte) door experten toegelicht en werd de haalbaarheid van voorgestelde energiebesparingsmaatregelen verder geanalyseerd. In samenspraak met het KMO-management werden de energiebesparing- en CO2 reductie doelstellingen vastgelegd voor de volgende 4 jaren.

In fase 3 (8 maanden) werden na goedkeuring van het energieplan door het KMO-management de eerste energiebesparingsmaatregelen geïmplementeerd en de impact op het verbruik en CO2 reductie o.b.v. van de continue monitoring geanalyseerd onder begeleiding van een energiedeskundige.

In fase 4 (2 maanden) werd het project afgesloten. In een “lessons learned” sessie werd de feedback van de deelnemende bedrijven verzameld en samengevat voor verdere verspreiding naar KMO’s via het miK.

Tijdens fase 5 werden de deelnemende KMO’s verder begeleid / ontzorgd bij het opvolgen van de energiebesparingsmaatregelen.

Ondersteund door:

De stad Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen, Interleuven en het miK (Milieu-infopunt voor de KMO, binnen VOKA Vlaams-Brabant) ondersteunden dit project.