Resultaat klimaatproject Energiebesparing KMOs

De zes deelnemers besparen zo’n 12% energie en reduceren hun CO2-uitstoot met 18% !

Om kmo’s uit onze regio te helpen bij het besparen van energie en het reduceren van hun CO2-uitstoot dienden we een projectvoorstel in bij de provincie Vlaams-Brabant. Dankzij dit project konden we zes kmo’s in het Hageland begeleiden om hun energie efficiënter te gebruiken, hun verbruik te verminderen en hun CO2-uitstoot te reduceren. En met resultaat!
 
De deelnemende bedrijven (Renier Natuursteen, Multiobus, Kringwinkel Hageland, VanErum, Solide, Bruyninckx miniwitloof) komen uit diverse sectoren: 3 productiebedrijven, 1 distributiecentrum, 1 tuinbouwbedrijf en 1 autobusbedrijf. Hoewel er zowel grote als kleine energieverbruikers deelnamen, bleek dat ze allemaal energie-efficiënter zouden kunnen werken.
 
Resultaat
Eind 2022 zal op basis van de goedgekeurde energieplannen bij alle bedrijven samen 12% primaire energie bespaard zijn (-8,8 TJ prim) en de CO2 uitstoot met 18 % CO2 gereduceerd zijn (-802 ton CO2 = uitstoot van 195 Vlaams-Brabantse huishoudens).

De deelnemende bedrijven hebben dankzij de energieplannen ook een strategie in handen om de komende jaren verder energie te besparen en minder CO2 uit te stoten. Zo zijn ze voorbereid op de energietransitie die er voor elk bedrijf aankomt en zorgt de energiebesparing ervoor dat hun energiefactuur minder snel oploopt.

Het volledige eindrapport kan je downloaden via deze link.

Klimaatproject Energiebesparing KMO’s – Getuigenissen Deelnemers

Eén van de eerste deelnemers was Renier Natuursteen uit Aarschot. Renier Natuursteen gaat als familiebedrijf voor een zo laag mogelijke impact op het milieu, zowel van water, afval en CO2. “De beste manier voor ons om onze impact op CO2 te verminderen is niet energie groen opwekken, maar minder energie verbruiken. Vandaar dat we meedoen aan dit project”, motiveert Stijn Renier hun deelname.

Solide uit Langdorp heeft de herinrichting van hun productielijnen aangegrepen om mee te doen. De ontwerpfase is de belangrijkste fase om energie-efficiënte keuzes te maken. Later wordt het immers steeds duurder om nog zaken aan te passen.

De Kringwinkel Hageland uit Tienen neemt deel aan dit project omdat ze als klimaatbedrijf hoge klimaatambities hebben. “We hebben daarbij nood aan extra expertise die we niet zelf in huis hebben. Frank Van de Gehuchte, de energiedeskundige van HagelandStroomt, is die expert“, zegt Paul Stessens, Directeur KWH.

Multiobus uit Tienen heeft onlangs 10 elektrische autobussen aangekocht en wil die zoveel als mogelijk met eigen zonnestroom opladen. Het op maat gemaakte energieplan voor de komende jaren, één van de belangrijke projectdocumenten, zal inzicht geven in de vergroening van hun autobusvloot en de impact op hun zelfconsumptie en zelfvoorziening. Bij Multiobus zijn ze zich bewust dat de energietransitie dringend moet starten en dat elke onderneming belangrijke stappen kan zetten. “Het feit dat wij als KMO voortrekker zijn in zero emissie personenvervoer in Vlaanderen is daar een mooi voorbeeld van. Wachten is geen optie meer! Wie als onderneming nu stappen zet in de energietransitie haalt daar automatisch voordelen uit. Er gebeurt zoveel in deze boeiende omschakeling dat je de trein… of liever de bus niet mag missen! ” aldus Olivier Van Mullem, CEO Multiobus

De recentste deelnemer is Vanerum uit Diest. Als producent van schoolmeubilair krijgen zij meer en meer vragen van hun klanten over de ecologische voetafdruk van hun producten. Klanten zullen de komende jaren meer en meer eisen dat de producten die ze aankopen zo duurzaam mogelijk geproduceerd worden. De combinatie van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie is een belangrijke stap.

Voor de eerste deelnemers heeft de energiedeskundige een energiebalans opgesteld en het nullastverbruik geanalyseerd. “De Energiebalans toonde duidelijk aan welke onze grootverbruikers zijn. Van sommige waren wij ons niet bewust”, zegt Paul Stessens, Directeur KWH. Stijn Renier van Renier Natuursteen was verrast door de analyse van het nullastverbruik. “De resultaten van deze analyse zullen ons energieverbruik naar beneden halen en de bijhorende besparing zal veel hoger zijn dan de deelnamekost van het project.”

19 maart: Infoavond Autodelen GEANNULEERD

Vormingplus bekijkt of ze deze infoavond kunnen herprogrammeren.

Staat je wagen vaak gewoon stil op de oprit? Of heb je af en toe een (tweede) wagen nodig? Al aan autodelen gedacht? Bij autodelen gebruiken meerdere mensen één of meer gemeenschappelijke wagen(s). Je gebruikt de auto wanneer je hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Wil je meer weten over de mogelijkheden van autodelen? Kom dan zeker naar deze infoavond.

Wij geven meer info over ons Stroomversnellersproject: elektrische deelauto met laadpaal gekoppeld aan de PV-Installatie op OC De Hemmekes in Zichem.

Toegang tot de infoavond is gratis. Inschrijven kan via https://www.vormingplusob.be/autodelen-meer-mobiliteit-voor-minder-geld.

2, 3 mei: Installatie zonnepanelen op de Hemmekes

Op 2 en 3 mei startte de praktische realisatie van ons pilootproject : 146 zonnepanelen met een totaal vermogen van 40 kWp en een verwachte jaarlijkse productie van 36.000 kWh werden door installateur IBA Technics in opdracht van Ecopower geïnstalleerd op het dak van ontmoetingscentrum De Hemmekes in Zichem.


Zon en Mobiliteit

Een eerste reeks van projecten die we willen realiseren zijn PV-panelen op de daken van gemeentelijke zalen. Om de rendabiliteit van deze projecten te verhogen willen we deze combineren met elektrische deelmobiliteit. Concreet willen we een laadpaal voor een elektrische wagen koppelen aan de PV-installatie. Door deze wagen te delen tussen de stadsdiensten en de burgers, dragen we tevens bij tot een duurzamere mobiliteit.

In het kader van de tweede projectoproep Gemeente voor de Toekomst van de Koning Boudewijnstichting heeft de jury beslist ons ‘Zon en Mobiliteit’ voorstel te selecteren en een financiële steun toe te kennen van €2500 voor de realisatie ervan. Deze steun willen we ondermeer gebruiken om:

 • een info- en wervingscampagne voor de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem op te zetten en
 • het organiseren van een event voor geïnteresseerde autodelers.

Samen met de stad Scherpenheuvel-Zichem zijn we nu de aankoop van een elektrische auto en een laadpaal aan De Hemmekes aan het voorbereiden.

Graag met ons contact opnemen als je aan dit project wil meewerken of interesse hebt om autodeler te worden.

Energiecoöperanten steunen ons pilootproject op de Hemmekes.

Voor ons eerste project werken we samen met de stad Scherpenheuvel-Zichem: de installatie van zonnepanelen op het dak van zaal De Hemmekes. De installatie en uitbating van de zonnepanelen, is toegewezen aan de energiecoöperatie Ecopower. De stad koopt gedurende 20 jaar goedkopere stroom aan in ruil voor het ter beschikking stellen van het dak van de Hemmekes. Details op de infopagina van het pilootproject.

Maar ook als burger kon je mee participeren in dit project door één of meerdere aandelen te kopen van Ecopower. Op die manier draag je bij aan de productie van groene stroom in onze gemeente en valoriseer je je financiële inbreng.

In totaal waren minstens 160 aandelen nodig om het project te financieren. Eind november waren 173 aandelen onderschreven; opdracht volbracht! Met dank aan iedereen die mee gestroomd heeft. Aandelen die later werden verworven worden gereserveerd voor ons tweede project.

Waarom via Ecopower?

Ecopower is lid van REScoop.eu, de Europese federatie van energiecoöperaties. Ecopower volgt de principes van de Internationale Alliantie voor Coöperatief ondernemen en plaatst maatschappelijke en ecologische winst boven financiële. Ecopower telt al 53.000 coöperanten.

Stroom je mee als coöperant?

 • Een Ecopower-aandeel kost 250 euro en behoudt zijn waarde.
 • Het aantal aandelen is beperkt tot 20 per persoon, geen in- of uitstapkosten.
 • Koop een of meer aandelen door te storten op BE07 0012 2805 5766 met vermelding van ‘Aandeel HagelandStroomt’ of ‘Bijkomende aandeel HagelandStroomt + uw naam indien u reeds coöperant bent bij Ecopower.
 • Aandelen worden geregistreerd op naam en adres van de rekeninghouder.
 • Aandelen staan telkens vast in periodes van 6 jaar.
 • Als de winst het toelaat wordt er maximaal 6% dividend uitgekeerd, tot € 640 vrij van roerende voorheffing.
 • Alle coöperanten zijn rechtstreeks mede-eigenaar van de productie-installaties.
 • Elke aandeelhouder heeft precies één stem in de algemene vergadering.
 • Wie coöperant is kan ook klant worden en thuis de groene Ecopower-stroom verbruiken.

Lees de details op www.ecopower.be/informatiedocument voor je investeert.

Stroomversneller.be – Stem t.e.m. 7 oktober

7/10: 212 inwoners van Scherpenheuvel-Zichem hebben gestemd. Doel bereikt. Bedankt aan allen die gestemd hebben!

Het Vlaams Energie Agentschap heeft het projectvoorstel voor een elektrische deelwagen met laadpaal gekoppeld aan de PV-installatie op het dak van De Hemmekes in Zichem goedgekeurd. De PV-installatie zal het ontmoetingscentrum van groene stroom voorzien en de niet verbruikte stroom zal worden opgeslagen in een batterij  om de elektrische deelwagen op te kunnen laden. Deze combinatie verhoogt het rendement van de PV installatie.  De elektrische wagen zal aangekocht worden door de stad en zal gedeeld worden tussen de stadsdiensten en de burgers.

Indien 191 burgers van Scherpenheuvel-Zichem op dit project stemmen ontvangt de stad een  startkapitaal van € 22.924 om het project te realiseren.

Stroom mee en stem op dit project via www.stroomversneller.be.

Handleiding bij het stemmen op Stroomversneller.be

 

18 juni: PV-installatie op zaal De Hemmekes goedgekeurd

Op 18 juni heeft het Schepencollege van Scherpenheuvel-Zichem het pilootproject goedgekeurd. De stad zal in de loop van de maand juli een bestekaanvraag uitschrijven voor een PV-installatie op het dak van zaal De Hemmekes in Zichem. Volgens het gemeenteraadsbesluit van 30 mei hebben burger-energiecoöperaties de voorkeur.